บริษัท มหาชัย เพลย์ แลนด์ จำกัด

       ผู้ผลิต-ผู้นำเข้า จำหน่าย เครื่องเล่นสวนสนุก ทุกขนาด ชิงช้าสวรรค์ Ferries Wheel ,ม้าหมุน carousel,ปลาหมึก octopus Ride,จานบิน Pendulum,เรือไวกิ้ง Pirate Ship,เก้าอี้หมุน Flying Chair,รถบั้ม Bumper Car,หนอน Worm Train,รถไฟ Train,รถเอทีวี,รถไฟไม่ใช้รางTruckless Trains,รถไฟสวนสนุก,รกอล์ฟ Golf cart,รถท่องเที่ยวไฟฟ้า electric Tourism car ,electric vehicles,
ATV car,รถโกคาร์ท Go cart.  
       Mahachai Play Land is the founder of the amusement equipment industry in Thailand, and the first company with import and export rights. It is exported to more than 5countries around the Asean, is the top 1 amusement equipment brand in Thailand and enjoys a reputation in the world, have quality and social responsibility.
It is located in Bangkok Thailand, which established in 1986, is the member of International Amusement Machine Association, which fixed research, development, production and sale. 

 
 
Fash Sale
สิ้นสุดในอีก

New Product

Factory produces Amusement rides

 


บริษัทมหาชัยเพลย์แลนด์จำกัด
ขายเครื่องเล่นสวนสนุก,ขายม้าหมุน,ขายชิงช้าสวรรค์,ขายวัวกระทิงไฟฟ้า,ขายทากาด้า,ขายเรือไวกิ้ง,ขายรถไฟห้าง